Kaugloetavad veearvestid_2

Kaugloetavad veearvestid

Kaugloetavat ehk elektroonilist ultraheli veearvestit kasutatakse vee tarbimise mõõtmiseks nii kodumajapidamises, korrusmajades kui ka tööstuses.

Kulu mõõtmine ultrahelimõõteprintsiibiga tagab mõõtetulemuse suurepärase täpsuse ja arvesti pikaealisuse. Kuna arvestil puuduvad liikuvad osad, siis on arvesti vastupidav kulumisele ja vees leiduvatele lisanditele. Arvesti moodustab hermeetiliselt suletud terviku, on veekindel ja seega on ta ka sobiv paigaldamiseks mõõtekaevu. Tarbimisandmeid saab lugeda otse displeilt kui ka kauglugemise teel. Tarbitud vee kogus kuvatakse displeil kuupmeetrites viiekohalise numbrina ja kuni kolme kümnendkoha täpsusega. Lisaks tarbimisnäidule kuvatakse displeil veel graafiline viide hetkelisele voolamisele ja rida infokoode.

Displeil kuvatavatel infokoodidel on järgmised tähendused ja funktsioonid:
 

Infokood vilgub displeil Tähendus
LEAK (LEKE) Viimase 24 tunni jooksul ei ole arvesti registreerinud vee seiskumist. Minimaalselt 1 tunnise perioodi vältel. See võib olla märk lekkivast kraanist või loputuskastist
BURST (LÕHKEMINE) Poole tunni jooksul on vee tarbimine olnud jätkuvalt kõrge, mis viitab toru lõhkemisele
TAMPER (MÕJUTAMINE) Pettuse katse. Arvesti ei ole enam kasutatav arvelduseks
DRY (KUIV) Arvesti ei ole veega täidetud. Sellises olukorras mõõtmist ei toimu
REVERSE (TAGURPIDI) Vesi voolab läbi arvesti vales suunas
RADIO OFF (RAADIO VÄLJAS) Arvesti on endiselt transpordiolekus ja sisseehitatud raadiosaatja on välja lülitatud. Kui esimene liiter vett on arvestist läbi voolanud, lülitub saatja automaatselt sisse
▪▪ (Kaks nelinurkset punkti) Kaks väikest vaheldumisi vilkuvat nelinurka näitavad, et arvesti on aktiivne


Infokoodid LEAK, BURST, DRY ja REVERSE lülituvad ise automaatselt välja, kui koodi aktiviseerumise põhjustanud viga on möödas.

Lisainformatsioon arvestite kohta on leitav aadressidelt: http://tepso.ee/ultraheli-2

Eesti Vee-ettevõtete Liidu infomaterjal kaugloetavate arvestite kohta on leitav:   http://evel.ee/wp-content/uploads/2017/04/veearvestid-EVEL.pdf 

Terviseameti seiskoht kaugloetavate arvestite osas on leitav siit.

Elektroonilisi ultraheli veearvesteid saab ja tohib hooldada ainult tootja poolt määratud esindaja.