Hinnad

Pirita jõe, Vaida, Peetri ja Patika tegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad alates 1.06.2020

30.04.2020 otsusega nr 9-3/2020-005 kooskõlastas Konkurentsiamet AS ELVESO poolt esitatud taotluse alusel uued veeteenuste hinnad. Vee- ja reoveeteenuse hind Pirita Jõe, Vaida ja Peetri tegevuspiirkonnas langeb kodukliendile 25% ja ärikliendile 19%. Patika tegevuspiirkonnas langeb hind 30%.

Alates 01.06.2020 kehtivad AS ELVESO klientidele järgnevad veeteenuste hinnad.

Pirita Jõe, Vaida ja Peetri tegevuspiirkond 
  Hind km-ta (€/m3) Hind km-ga (€/m3)
KODUKLIENDID    
tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele  1.01 1.21
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele  1.64 1.97
1 m3 hind kokku  2.65 3.18
     
ÄRIKLIENDID    
tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele  1.62  1.94
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele  2.47 2.96
1 m3 hind kokku 4.09 4.91


Patika tegevuspiirkond 
  Hind km-ta (€/m3) Hind km-ga (€/m3)
KÕIK KLIENDID    
tasu võetud vee eest  1.21 1.45
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1.90 2.28
1 m3 hind kokku  3.11 3.73


Selgitus veehinna kujunemise kohta

Vee hind kujuneb veeteenuse kulude alusel. Veeteenuse kulu peamised komponendid on põhjendatud tegevuskulu, investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks, keskkonnanõuete, kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmise kulud, kapitalikulu ja põhjendatud tulukus. Üks hinna mõjutegur on ka müügimaht ehk siis, kui palju on vee-ettevõtja piirkonnas tarbijaid. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hinda reguleerib Konkurentsiamet.