Näidu teatamine

Näidu teatamine

Soojusenenergia eest arveldamine toimub kinnistu mõõtesõlme paigaldatud kaugloetava soojusarvesti "Kamstrup" näidu alusel. Juhul, kui mingil tehnilisel põhjusel pole soojusarvesti näit kauglugemise teel meieni jõudnud, võtame Teiega ise ühendust.

Täitevee arvestinäit tuleb teatada üks kord aastas 31.detsembri seisuga. Arvestinäit teatakse 1 m3 täpsusega. Täitevee arvesti näitab kui palju on klient, kellel on suletud küttesüsteem, kasutanud aasta jooksul kaugküttevõrgus ringlevat vett oma hoone küttesüsteemi täiteks.

Täitevee arvestinäit esitada e-posti aadressile arvestid@elveso.ee.