30.09.2022
AS ELVESO on kooskõlastanud Konkurentsiametiga uued võrguteenuste hinnad (Konkurentsiameti 29.09.2022 otsus nr 7-3/2022-132). Võrguteenuste hinn ...
22.09.2022
21.09.2022 otsusega nr 9-3/2022-029 kooskõlastas Konkurentsiamet AS ELVESO poolt esitatud taotluse alusel uued veeteenuste hinnad. Alates 01.11.20 ...

Rikked

Riketest on võimalik teatada:
Teata rikkest

Katkestused

Veevarustuse katkestus seoses torustike pesuga Seoses ühisveevärgi torustike hüdropneumaatilise pesuga toimub  reedel, 30.09.2022, ajavahemikul kell 08.30 - 17.00...
Katkestused

Uudised

30.09.2022
AS ELVESO on kooskõlastanud Konkurentsiametiga uued võrguteenuste hinnad (Konkurentsiameti 29.09.2022 otsus nr 7-3/2022-132). Võrguteenuste hinn ...
22.09.2022
21.09.2022 otsusega nr 9-3/2022-029 kooskõlastas Konkurentsiamet AS ELVESO poolt esitatud taotluse alusel uued veeteenuste hinnad. Alates 01.11.20 ...

Rikked

Riketest on võimalik teatada:
Teata rikkest

Katkestused

Veevarustuse katkestus seoses torustike pesuga Seoses ühisveevärgi torustike hüdropneumaatilise pesuga toimub  reedel, 30.09.2022, ajavahemikul kell 08.30 - 17.00...
Katkestused

Uudised

30.09.2022
AS ELVESO on kooskõlastanud Konkurentsiametiga uued võrguteenuste hinnad (Konkurentsiameti 29.09.2022 otsus nr 7-3/2022-132). Võrguteenuste hinn ...
22.09.2022
21.09.2022 otsusega nr 9-3/2022-029 kooskõlastas Konkurentsiamet AS ELVESO poolt esitatud taotluse alusel uued veeteenuste hinnad. Alates 01.11.20 ...