Uudised

14.01.2022

Jüri ja Vaida võrgupiirkonna soojuse hinnad alates 14.02.2022

Konkurentsiamet kooskõlastas 14.01.2022 otsusega nr 7-3/2022-005 uued soojuse piirhinnad Jüri ja Vaida võrgupiirkonnale. Seoses sellega teatab AS ELVESO, et alates 14.02.2022 on soojuse hind Jüri võrgupiirkonnas 52,60 €/MWh (lisandub käibemaks) ja Vaida võrgupiirkonnas 77,20 €/MWh (lisandub käibemaks).

Hinnatõusu põhjuseks on hakkepuidu hinna oluline tõus, mis omakorda on tingitud energiakandjate hindade hüppelisest tõusust ning sellest tingitud muutustest puiduturul.

Veebruari kuus tarbitud soojuse eest tasumiseks väljastab AS ELVESO kliendile kaks arvet, üks arve senise piirhinnaga müüdud soojuse eest ja teine arve uue, alates 14.02.2022 kehtiva piirhinnaga müüdud soojuse eest.