Uudised

22.06.2021

Suurenenud joogivee kasutamine

Sel suvel on olnud erakordselt soojad ja sademetevaesed ilmad, mis on põhjustanud ühisveevärgi vee tarbimise märkimisväärse suurenemise.

Palume tarbijatel ühisveevärgi vee kasutamisel jääda mõistlikkuse piiridesse ja järgida teenuslepingus kokku lepitud igakuist maksimaalset tarbimist.

Vee ressurss on piiratud ja selle järjepidev suuremahuline tarbimine võib põhjustada piirkonniti veedefitsiiti, millest tulenevalt võib tekkida ühisveevärgis veesurve langus.

Täname mõistva suhtumise eest.

AS ELVESO klienditeenindus