Uudised

01.06.2018

Jüri aleviku veetorustike hüdropneumaatiline pesu

AS ELVESO tellimusel  teostatakse Jüri  alevikus Veetorni, Teriku tn, Aleviku tee, Aleviku põik, Mõisa tee, Aruküla tee 1-23, Tammiku tee, Väljaku tn, Laste tn, Võsa tn, Suve tn, Suve põik, Aia tn , Roheluse tn  piirkonnas ühisveevärgi  torustike hüdropneumaatiline pesu ajavahemikul 5. juuni -  15. juuni 2018.

Hüdropneumaatilise pesu ajal uhutakse torustik õhu ja vee seguga läbi puhastamaks torustiku seinu sinna sadestunud setetest. Tööde teostamise ajaks  suletakse pesu teostamise piirkonnas  kinnistute maakraanid vältimaks pesuvee  sattumist kinnistusisestesse veetorustikesse. 

Pesu toimumise ajast  teavitatakse kliente eelnevalt e-kirja või telefoni teel, samuti kajastatakse vastav info AS ELVESO kodulehel.

Enne tarbimise alustamist palume kõigil klientidel  üle kontrollida ja vajadusel puhastada oma veefiltrid ning ühtlasi soovitame kraanist veel voolata lasta, et kinnistusisene torustik puhastada sinna kogunenud võimalikest setetest. Tulenevalt antud  vajadusest teeb AS ELVESO juunikuu tarbimise arvega tagasiarvestuse 1m3  vee ja kanalisatsiooni osas.

Perioodilist torustike pesu teostatakse hea veekvaliteedi säilitamiseks.

AS ELVESO klienditeenindus
Tel 603 1480
E-post info@elveso.ee