Uudised

11.05.2018

Jüri aleviku veetorustike hüdropneumaatiline pesu

AS ELVESO tellimusel  teostatakse Jüri  alevikus Tuule tänava, Tuule põik, Tammemäe tänava, Pihlaka tänava, Sarapiku tänava,  Talli tee 2a, Aruküla tee 28 piirkonnas ühisveevärgi  torustike hüdropneumaatiline pesu ajavahemikul 15. mai -  16. mai 2018.

Hüdropneumaatilise pesu ajal uhutakse torustik õhu ja vee seguga läbi puhastamaks torustiku seinu sinna sadestunud setetest. Tööde teostamise ajaks  suletakse pesu teostamise piirkonnas  kinnistute maakraanid vältimaks pesuvee  sattumist kinnistusisestesse veetorustikesse. 

Pesu toimumise ajast  teavitatakse kliente eelnevalt e-kirja või telefoni teel, samuti kajastatakse vastav info AS ELVESO kodulehel.

Peale pesu palume kõigil klientidel üle kontrollida ja vajadusel puhastada veefiltrid sinna kogunenud võimalikest setetest.

Perioodilist torustike pesu teostatakse hea veekvaliteedi säilitamiseks.

AS ELVESO klienditeenindus
Tel 603 1480
E-post info@elveso.ee