Uudised

06.10.2017

Veeavariide vältimine külmal perioodil

Seoses  peatsete külmade ilmade saabumisega, palume Teil tähelepanu pöörata järgnevale:

- kontrollige, et ruumis, kus asub veemõõdusõlm, oleks temperatuur minimaalselt +5 C. Vajadusel lülitage sisse küttekeha.
- ühendage lahti suvised aiakastmisvoolikud ja sulgege veekraan siseruumist.
- talvise veetarbimise puudumise korral sulgege hoonesse  sisenev veekraan ja tühjendage torustikud veest.

Ettevaatusabinõud on vajalikud vältimaks veetorude lõhki külmumist ja sellest tulenevaid veeavariisid.