Uudised

31.05.2016

Kastmisvee tarbimine

Sel kevad-suvel on olnud erakordselt pikalt ilusad ja soojad, kuid paraku ka sademetevaesed ilmad. Hoolsad aiapidajad kasutavad ühisveevärgi vett ka aedade kastmiseks.  Palume kastmisvee kasutamisel jääda siiski mõistlikkuse piiridesse ja järgida teenuslepingus kokku lepitud igakuist maksimaalset tarbimist. Kastmiseks kasutatav vesi vastab kõikidele kehtestatud joogivee normidele ja selle ressurss on piiratud.  Järjepidev kastmine võib põhjustada piirkonniti veedefitsiidi, millest tulenevalt võib tekkida ühisveevärgis veesurve langus.

Täname mõistva suhtumise eest

AS ELVESO klienditeenindus
Tel 603 1480