Uudised

01.02.2016

Kodala piirkonna vee kvaliteet

Kodala piirkonnas Järvekülas on suur veeleke, mille otsimisega AS ELVESO aktiivselt tegeleb. Esialgne otsing on andnud juba tulemuse ja üks lekkekoht on avastatud, kuid siiski on igatunnine veekadu märkimisväärselt suur. Lekke kiiremaks avastamiseks on Kodala piirkonna veevarustus ajutiselt üle viidud Kodala puurkaevu veele. Puurkaevu vee maitseomadused on erinevad Ülemiste järve vee maitseomadustest, kuid vesi vastab kehtivatele normidele.

Kinnitame, et veelekke otsimisse on kaasatud erinevad ressursid ja loodame lekke käesoleva nädala jooksul tuvastada ning hiljemalt järgmise nädala alguses viia Kodala piirkond tagasi pinnaveele ehk Ülemiste järve veele.


AS ELVESO klienditeenindus