Elektrienergia müük


Eesti elektriturg avanes täielikult  1. jaanuaril 2013.  Turu avanemisel tekkis  kõikidel  võrguteenuse  klientidel võimalus  valida endale vabalt elektrimüüja.

Vabale konkurentsile allub ainult elektrienergia hind. Elektriarve koosneb aga rohkematest komponentidest, so elektrienergia ja võrguteenus ning riiklikud tasud -  taastuvenergia, elektriaktsiisi ja käibemaks.

AS ELVESO osaleb elektrienergia müümisel vabal turul, pakkudes seda võimalust  nii oma võrguteenuse klientidele ja kui ka teistele soovijatele.  Meie pakettidega saad tutvuda siin.

Kui olete välja valinud sobiva paketi, siis teavitage sellest AS ELVESO klienditeenindust e-posti teel info@elveso.ee või telefonil 603 1480. Seejärel saadame elektrilepingu märgitud kontaktandmetele. AS ELVESO elektrimüügi  tüüptingimustega saate tutvuda siin.

Meie kliendid ei pea muretsema elektri kadumise pärast. AS ELVESO jätkab elektrienergia müümist üldteenuse korras kõikidele oma võrguteenuse klientidele. Loe üldteenuse kohta täpsemalt siin.

AS ELVESO üldteenuse osutamise tüüptingimustega saate tutuvuda siin.

Täpse elektritarbimise arvestamiseks, oleme vahetanud oma võrgupiirkonnas 100% elektriarvestitest kaugloetavate arvestite  vastu.

Müümaks oma klientidele parima hinnaga elektrienergiat, oleme sõlminud koostöölepingu OÜga Scener, kes osutab meile teenust elektrienergia ostuks elektribörsilt. See annab meile odavaima võimaluse  elektrienergia müümiseks.

AS ELVESO on oma klientidele kindlaks ja usaldusväärseks partneriks.