ÜldteenusAS ELVESO müüb väiketarbijale, so kodutarbija, korteriühistu, korteriomanike ühisus ja see äritarbija, kelle elektripaigaldis on võrguga ühendatud madalapingel kuni 63-amprise peakaitsme kaudu elektrienergiat üldteenuse korras. Teenuse osutamiseks peab olema kehtiv võrguleping ning teist elektrimüüjat ei ole valitud.  Üldteenuse tarbimiseks ei  pea klient uut avaldust esitama.

Üldteenuse hind kujuneb elektribörsil avaldatud kuu keskmise hinna alusel, millele lisandub marginaal. Kalendrikuus müüdud üldteenuse hinna avalikustame oma koduleheküljel tarbimisperioodile järgneva kuu alguses.

 2023.a augustikuu üldteenuse hind AS ELVESO võrgupiirkonnas on 17,27 senti/kWh koos KM-ga. Üldteenuse hinna arvutusega on võimalik tutvuda siin.

Kui juriidiline isik peakaitsmega üle 63А jätab elektrimüüja valimata, siis müüb AS ELVESO elektrit bilansihinnaga. Hinna avalikustab Elering AS ja moodustub elektrienergia bilansimaksumusest, millele lisandub võrguettevõtja mõistlik kasum ja kulud. Soovitame juriidilistel isikutel  sõlmida elektrileping, sest bilansihinnaga elektrienergia on kõige kallim.

AS ELVESO üldteenuse osutamise tüüptingimustega saate tutuvuda siin.