Arengukava

Arengukava

AS ELVESO elektriteenistuse lähiaastate plaanid on järgmised:

- Transiitkilpide asendamine uute kilpidega

- Transiitkilpide väljatõstmine hoonetest ja liitumiskilpide paigaldamine

- Aastaks 2013 elektriarvestite kauglugemissüsteemi elluviimine