Võrguteenuste kvaliteet ja tulukus

Võrguteenuste kvaliteet ja tulukus

Võrguteenuste kvaliteedinäitajatega on võimalik tutvuda Konkurentsiameti kodulehel: https://www.konkurentsiamet.ee/elekter-gaas-soojus-ja-vesi/elekter/jarelevalve#item-1 

Võrguettevõtja tulukuse näitajatega on võimalik tutvuda meie kodulehel: https://www.elveso.ee/ettev%C3%B5ttest/aruanded/